+36 50 117 1011 / info@duditojas.hu

  Adatvédelem

  ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT  A webáruház www.duditojas.hu weboldalon Dudásné Hunyadi Andrea e.v. adószáma 73588379-2-33, székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Királyerdő út 103.  feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

  Általános rendelkezések

  1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) Dudásné Hunyadi Andrea e.v., adószáma 73588379-2-33, székhely 2310 Szigetszentmiklós, Királyerdő út 103. (a továbbiakban: "Kezelő");

  2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: info@duditojas.hu tel.: +36 50 117 1011;

  3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

  A személyes adatok forrása

  1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze.;

  2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

  3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

  Az adatfeldolgozás célja

  A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

  1. Regisztráció a honlapon www.duditojas.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

  2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

  3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

  4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

  A személyes adatok tárolásának időtartama

  1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

  2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

  A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

  Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

  A Kezelő alvállalkozói:

  • Webnode AG (webáruház rendszer);
  • Szállító társaság;
  • Google Analytics (weboldal statisztika);
  • Billingo (számlázó rendszer)

  Az Ügyfél jogai

  A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

  2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

  3. A személyes adatok törlésének joga;

  4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

  5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

  6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[….];

  7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

  A személyes adatok védelme

  1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

  2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

  Záró rendelkezések

  1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon  www.duditojas.hu Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

  2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

  3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

  Ezek a szabályok hatályba lépnek 2020.04.06.